Dominik Juszczyk

Dominik Juszczyk

Dominik Juszczyk

Trener Instytutu Gallupa |

W życiu i w codziennej pracy wdraża najlepsze praktyki, które mają zwiększyć produktywność jego i zespołów z którymi współpracuje. Jako certyfikowany trener Instytutu Gallup w rozwoju w oparciu o mocne strony pomaga zespołom zwiększyć produktywność i efektywność.  Stara się wykorzystać maksymalnie każdy dzień. Cieszy się swoimi porannymi treningami biegowymi.

Jego top 5 mocnych stron:

Individualization | Arranger | Learner | Empathy | Intellection