Jakub Kruszelnicki

Jakub Kruszelnicki

Jakub Kruszelnicki

Chief Innovation Officer - Creative Labs /Researcher | Politechnika Krakowska |

Pracuje w projektach innowacyjnych od 2007 roku. Większość doświadczenia zdobył podczas swojego 7 letniego pobytu w Hiszpanii. Podczas studiów (Master Integracji Europejskiej na Universitat Autonoma de Barcelona), brał udział w tworzeniu projektów do 7go Programu Ramowego dla grupy badawczej GEDIME.

Po studiach, poprzez staż w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej poszerzył swoje doświadczenie o typy projektów dotyczących innowacji w administracji publicznej. Od początku 2010 roku pracował w Centrum Technologicznym LEITAT w charakterze Kierownika Projektów odpowiedzialnego za projekty międzynarodowe 7PR w obszarze Nanotechnologii, Materiałów i Procesów Produkcyjnych. Po 2 latach w LEITAT, Jakub został przydzielony jako osoba odpowiedzialna za projekty międzynarodowe w Fundacji KIM (Knowledge Innovation Market), gdzie zarządzał działem realizowanych projektów europejskich. Po pozyskaniu 6 projektów 7PR stworzył on Departament Projektów Europejskich. Od tego momentu obowiązki Jakuba zostały rozszerzone o rolę otwierania nowych rynków współpracy w projektach innowacyjnych w Ameryce Łacińskiej (Meksyk, Kolumbia, Argentyna) oraz w Europie Centralnej (Polska, Czechy, Słowacja).

Począwszy od 2014 r. Jakub przeniósł się do Krakowa gdzie przez ponad 3 lata sprawował funkcję Dyrektora Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej prowadząc 27 osobowe biuro podzielone na trzy zespoły: komercjalizacji, programów ramowych i projektów strukturalnych gdzie działają również Biura Regionalnego Punktu Kontaktowego i Enterprise Europe Network. Dodatkowo wspólnie z uczelnianą spółką celową wspierał inicjatywy spółek spin-off z punktu widzenia roli uczelni w tym procesie. Od 2017 roku Jakub współreprezentuje polskie środowisko CTTów w Komitecie Krajowych Stowarzyszeń CTT w ASTP-Proton. W 2018 roku Jakub objął funkcję koordynatora projektu z programu HORIZON 2020 – „OASIS – Optimizing Support for Innovative SMEs” i tym samym stał się pracownikiem naukowym Politechniki.​ Od 2019 jest również współzałożycielem krakowskiego akceleratora innowacji Creative Labs.