Maciej Kocurek

Maciej Kocurek

Maciej Kocurek

Trener & Konsultant, CEO | Wszechnica UJ |

Trener, konsultant, facylitator. Prezes Zarządu Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w szkoleniach rozwijających umiejętności menedżerskie
w szczególności w zakresie zarządzania zespołem i wdrażania zmian
w organizacji. Prowadząc szkolenia odwołuje się do swojego zawodowego   doświadczenia menedżerskiego zarówno w obszarze operacyjnego zarządzania, jak i perspektywy strategicznej.

Współautor raportu „Organizacja w okresie dojrzewania. Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy?”. Entuzjasta facylitacji jako metody pracy z grupami i zespołami wspierającej partycypacje, odpowiedzialność i zaangażowanie pracowników.