Monika Gorzelak

Monika Gorzelak

Monika Gorzelak

HR Business Parnter, lider zespołu | Objectivity |

Monika jest HR Business Partnerem, liderem zespołu. Wspiera zespoły IT we wszystkich obszarach HR i wraz z nimi z sukcesem buduje Great Place to Work. Zwolenniczka zdrowego rozsądku i kreatywnych rozwiązań dostosowanych do sytuacji, a nie wynikających z procedur czy utartych schematów. Swoją pracę opiera na skutecznej komunikacji z Biznesem, wynikającej z solidnego zrozumienia wzajemnych potrzeb.