Seweryn Krupnik, PHD

Seweryn Krupnik, PHD

Seweryn Krupnik, PHD

Socjolog, ewaluator i coach | Instytut Socjologii UJ |

Socjolog, ewaluator i coach – w każdej z tych ról inspiruje do rozwoju. Adiunkt w Instytucie Socjologii UJ,
kierownik projektów w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, partner &  współzałożyciel w O!Coaching.
Specjalista w zakresie analizy efektów publicznego wsparcia innowacyjności oraz metodologii badań ewaluacyjnych.
Zrealizował kilkadziesiąt projektów badawczych i rozwojowych, m.in. dla Komisji Europejskiej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, NCBiRu, PARPu, Erasmus Student Network, Stowarzyszenia Wiosna i Fundacji Uniwersytet Dzieci.