Power Speech: Kto zamiata podłogi, a kto wysyła człowieka w kosmos? O znaczeniu pracy w kulturach innowacji

Piotr Prokopowicz, PhD

Podczas jednej z wizyt w centrum kosmicznym NASA, prezydent John F. Kennedy zauważył woźnego z miotłą. Przerwał wycieczkę, podszedł do mężczyzny i przedstawił się: “Cześć, nazywam się Jack Kennedy, jestem prezydentem USA.”, po czym spytał: “A ty, czym się tutaj zajmujesz?”. “Cóż, panie prezydencie”, odpowiedział dozorca, “Pomagam wysłać człowieka na Księżyc”.

Kiedy myślimy o zawodach, które dają osobom je wykonującym poczucie sensu, na szczycie listy pojawiają się zwykle lekarz, mechanik, prezes firmy. Rzadko kiedy myślimy w ten sposób o analityku, dozorcy czy testerze oprogramowania. Jak się jednak okazuje, powołanie dostrzec można w każdym zawodzie. Co więcej, osoby, które widzą sens swojej pracy są bardziej zaangażowane, efektywne oraz, według badań przeprowadzonych przez Freenovation, bardziej innowacyjne.

Jak znaleźć znaczenie w każdej pracy? Czy można być innowacyjnym traktując swoją pracą jako zwykły obowiązek? Jak zbudować sens pracy w zawodach, które wydają się pozbawione sensu? Odpowiem na te pytania wykorzystując dowody naukowe, studia przypadków i badania na temat kultur innowacji przeprowadzone przez Freenovation.

Keynote Speech: Paradoksy przywództwa i kultury innowacji

Jacek Santorski 

Twórcze myślenie nie koniecznie wymaga komfortu – wiele wynalazków rodzi się z „wkurzenia”, burze mózgów bywają bardziej skuteczne, gdy oceny nie są odraczane (wbrew założeniom „brainstorming”). „Atmosfera prawdy” i merytokracja, które dają potrzebne do odwagi twórczego myślenia prawo do błędów i porażek, nie powstają w warunkach „demokracji” lecz „merytokracji” (Ray Dalio). Sprzyjające wdrażaniu i dzieleniu się innowacjami i wiedzą otwarte kultury („turkus” – Frederic Laloux) potrzebują struktury – tak jak dobry projekt graficzny czy architektoniczny muszą mieć „grid” (siatkę).

Kultura ujawniania błędów i porażek jest skuteczna biznesowo, jeśli mocno zaakcentowany jest pierwiastek uczenia się i wdrażania zmian – a nie tylko katharsis przez zwierzenie…

W tym kontekście powiemy więcej o podejściu „Radical meritocracy” Raya Dalio – z punktu widzenia psychologii przywództwa, zarządzania i pracy „nad” organizacją, która ma rzeczywiście służyć twórczości.

Inspirational Talks: Liderzy nowoczesnych organizacji 

Michał NowakAdrianna Kołosowska, Paweł Brodziński

 

I.7 grzechów głównych nowoczesnego lidera – Michał Nowak

50 lat temu Peter Drucker zauważył, że wzrasta liczba pracowników, którzy mimo iż nie pełnią funkcji kierowniczych, mają olbrzymi wpływ na rezultaty organizacji. W dzisiejszym środowisku pracy, każdy z pracowników może wprowadzić zmianę, która będzie źródłem spektakularnego sukcesu lub przyczyną katastrofy.
Jak w takim świecie ma się odnaleźć nowoczesny lider? Jakie są największe grzechy, które może popełnić i jak się przed nimi bronić?

 

II. Zwinność w korporacji, czyli w poszukiwaniu balansu pomiędzy procedurami a autonomią – Adrianna Kołosowska

Jak znaleźć równowagę pomiędzy strukturą a wolnością, wymaganiami dużej organizacji a potrzebami rozwojowymi jednostek, zatrudnianiem setek tysięcy pracowników a tworzeniem więzi między ludźmi, wartościami firmy a poczuciem sensu pracy poszczególnego pracownika.

 

III. Pracować Inaczej – Paweł Brodziński

Brak zaangażowania w pracę i niska motywacja to plaga współczesnego środowiska pracy. Czy można pracować inaczej? Można. Jednak aby to osiągnąć musimy zmierzyć się z wyzwaniami niskiej autonomii i braku transparentności w organizacjach. Tak zaprojektowana organizacja nie tylko będzie się bardzo różnić od stereotypu, ale będzie też znacznie skuteczniej funkcjonować.

Keynote speech: Technologie przyszłości.

Przewidywanie przyszłych zdarzeń jest bardzo ryzykowne, bo zwykle opiera się na wyznaczaniu aktualnych kierunków rozwoju i przedłużaniu obserwowanych trendów w przyszłość. Tymczasem decydujący wpływ na kształt przyszłości będą miały zdarzenia dziś wcale nieznane albo takie, które dziś wydają się bez znaczenia, a które nagle otworzą zupełnie nową pulę możliwości. Ale mimo ryzyka – próby tworzenia prognozy podejmować trzeba.

Przedstawiana w tym referacie próba prognozy, jakie będą technologie przyszłości oparta jest na trzech założeniach.

Założenie pierwsza (konserwatywne): Rozwijać się będą głównie technologie związane z informatyką, telekomunikacją, automatyką i robotyką – z dużym nasyceniem wszystkich tych obszarów dynamicznie się rozwijającą sztuczną inteligencją. Zapewne pojawią się też liczne roboty antropomorficzne (podobne do ludzi), które będą wspomagać ludzi nie tylko w produkcji (jak to ma miejsce obecnie), ale w potrzebach wynikających z codziennego funkcjonowania w warunkach domowych. Będzie to ważne zwłaszcza w kontekście osób niepełnosprawnych w powiązaniu z procesem zmian demograficznych (starzeniem się) większości społeczeństw.

Założenie drugie (oparte na analizie potrzeb): Największe potrzeby będą się wiązały z koniecznością doskonalenia metod komunikacji ludzi z systemami techniki. Najpierw dotyczyć to będzie systemów typu BCI (Brain Computer Interface), potem jednak ta technologia bezpośredniego spinania umysłu człowieka z urządzeniami technicznymi zostanie zapewne szerzej użyta do komunikacji ludzi z robotami, autonomicznymi pojazdami, systemami inteligentnych domów itp. Dodatkowo ogromne możliwości otworzą się, gdy ludzki umysł będzie można łączyć bezpośrednio z Internetem (lub odpowiednim doskonalszym systemem gromadzenia i przekazywania wiadomości, który go zastąpi). Może to być sposób na skuteczne obcowanie ludzi z zasobami wiedzy ale być może także będzie to nowa metoda komunikowania się ludzi pomiędzy sobą – po prostu myślami, bez potrzeby przesyłania mowy czy tekstów.

Założenie trzecie (oparte na analizie możliwości): Kurczące się zasoby surowców, zwłaszcza energetycznych, zmuszą do zmiany modelu produkcji. Obecna energochłonna,  materiałochłonna i niszcząca środowisko produkcja przemysłowa może ewoluować w kierunku metod wytwarzania silniej bazujących na biotechnologiach, wymagających mniejszych ilości energii, zużywających mniej surowców i bezpiecznych dla środowiska.

ORGANIZACJE DNIA WCZORAJSZEGO, KODAK MOMENT I NADZIEJA W INNOWACJACH.

Łukasz Cieśla

Przez długi czas, pewien biznes wyglądał bardzo dobrze. Kolejki przed sklepami wydawały się nie mieć końca, klienci kupowali produkty, produkty dostarczały im wartość, wyniki rosły wykładniczo, wypłacone premie menadżerów były astronomiczne, konkurencja patrzyła z zazdrością.

Wystarczył jeden rok, aby wszystko się zmieniło. Przychody zaczęły spadać. Kolejki przed sklepami nie były już tak długie, klienci kupowali mniej, perspektywa rekordowych wyników nie była już realna. Żaden z managerów nie miał pojęcia z czego to wynika! “To nie mogło się zdarzyć! Przecież nasze prognozy finansowe, nasze plany dotyczące wzrostu mówiły coś zupełnie innego!” – krzyczeli głośno managerowie licząc na zrozumienie, przy okazji wskazując palcem na innych. Dodawali: “Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, klienci powinni bezustannie kupować te wyjątkowe produkty”. Obwiniali klientów, a klienci dalej nie kupowali.

Patrząc w przeszłość, łatwo jest stwierdzić co mogło spowodować taką sytuację. Podczas tej krótkiej prelekcji popatrzymy jednak w “przyszłość”, przed siebie i zastanowimy się jak w wyniku inwestycji w innowacje i budowania tzw. ekosystemu innowacji zewnętrznych uniknąć sytuacji podbramkowej w naszych organizacjach, potocznie nazywanej “Kodak moment”.

 

A bardziej konkretnie, porozmawiamy o 6 mechanizmach tworzących fundament dla organizacji mającej innowacyjność w swoim DNA, mianowicie:

  • kulturze Innowacji,
  • ekosystemie innowacji zewnętrznej,
  • mechanizmach, narzędziach i praktykach,
  • wskaźnikach dla innowacji,
  • procesach wdrożeniowych, komercjalizacji innowacji zewnętrznych,
  • ko-innowacjach, czyli innowacjach rozwijanych w partnerstwie.

Wyjaśnimy także hasło “amidextrous organizations”, opisujące unikatowy model pracy nad innowacyjnością organizacyjną, który zdaniem wielu (i również Łukasza), jest wymogiem koniecznym w dzisiejszych czasach, aby utrzymać organizację przy życiu, we wzorowej kondycji.

Inspirational talk: PRAWIE WSZYSTKO, CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ O PROCESIE KREATYWNYM, CZYLI ILUSTROWANA HISTORIA O BARDZIEJ ŚWIADOMYM TWORZENIU

Tomasz Szkodziński

Opowiem o tym, jak tworzę i jak podejrzewam, że robią to inni. Przy okazji, wpadając w nieuchronne dygresje, mam zamiar zdradzić, który fotograf i w jaki sposób zdefiniował to, co najdłużej będzie nas różniło od maszyn, dlaczego kompletnie nie mam szacunku dla AC/DC i jak przekonać strażaków, żeby zamiast gasić pożar zorganizowali kameralną powódź.

Case study: Jak smakuje samoorganizacja?

Tomasz Kornaś, Marcin Słowiak

Case Study: NOWY POCZĄTEK – TRANSFORMACJA FIRMY, TECHNOLOGII I LUDZI

Marcin Palmer

Aptiv, firma jeszcze do niedawna znana jako Delphi, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przechodzi ewolucję.  Jeden z największych dostawców branży motoryzacyjnej staje się liderem rynku nowych technologii, który oferuje klientom kompleksowe rozwiązania, w tym technologie dla pojazdów autonomicznych. Ale to tylko jeden aspekt zmian jakie zaszły w firmie. Transformacja odbyła się w wielu wymiarach – od linii biznesowych po zmiany, które obserwujemy dziś na poziomie pojedynczych zespołów. Również w Krakowie, gdzie firma ma wiodący ośrodek badawczo-rozwojowy i zatrudnia 3 tysiące pracowników, w tym 1800 inżynierów. Co to oznacza w praktyce? O szczegółach opowie Marcin Palmer, VP IT.  

Case study: Wierzymy w ludzi. Stawiamy na wiedzę.

Jarosław Walaszek, Arkadiusz Lubaś

W dowolnym zespole wiedza doprowadzi do INNOWACJI tylko wtedy, gdy osobowość ludzi oraz ich motywacje zostaną odpowiednio docenione. Zacytowane zdanie, którego autorem jest Jurgen Appelo gość specjalny poprzedniej edycji FRONT EDGE, dobrze wpisuje się w przewodnią myśl konferencji, czyli innowacyjność i przywództwo jako największe wyzwania współczesnych organizacji biznesowych.

Nasze wystąpienie poświęcone będzie zaprezentowaniu kilku przykładów które na bazie wiedzy i docenienia zaowocowały innowacją w Ringier Axel Springer Polska. Wybrane przykłady będą dodatkowo nawiązywały do współczesnych koncepcji zarządczych radzenia sobie z niepewnością m.in. samoorganizacja, środowisko zwinne, empowerment oraz zarządzanie przez wartości.

Panel dyskusyjny: WOLNOŚĆ I AUTONOMIA. JAK WYGRAĆ BIZNES POPRZEZ PARTYCYPACJĘ I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW?

Maciej Kocurek, Katarzyna Leszczyńska-Bohdan, Antoni Wojtulewicz, Krzysztof Przybylski

Inspirational speech: TBA

Jan Sanejko

Case study: TBA

Rafał Nagiecki

Meet the experts, get involved in community

Reserve Your Seat!